Algemene verkoop-, leverings- en

betalingsvoorwaarden

 

Kantooradres, Magazijn/retouren:

Bijking.com

Hemelboog Buiten 38

1705 TR Heerhugowaard

Tel. 072- 531 41 21

info@bijking.com

KvK: 37145352

BTW: NL188291015B01

 

1. Algemeen

1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

3. Verzendkosten

3-1 Voor verzending van de kleding brengt Bijking.com portokosten in rekening.

3-2 De bijdrage aan de portokosten verschilt per besteed bedrag:

Bedragen t/m € 69,99,- : € 3,95. België: € 6,95

Bedragen boven de € 70,-: gratis voor Nederland en België.

3-3 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.

 

4. Betaling

4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 

4-2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt betalen:

- direct en online middels iDEAL.

- middels een overschrijving via bank- of girorekening.

De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Bijking.com de bestelde artikelen voor u. Mocht Bijking.com de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.

4-3 Bijking.com verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.

 

5. Levering

5-1 Alle artikelen worden, indien voor 12.00 uur besteld, binnen 1 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij postNL. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd. Wij verzenden op maandag, woensdag en vrijdag.

5-2 Mocht om een bepaalde reden aanbieding bij PostNL binnen een werkdag niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.

5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.

5-4 PostNL bezorgt in de regel binnen 3 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5-5 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht of staat het op de bestelbevestiging. Indien Bijking.com uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5-6 Indien na 2 bezorgpogingen het pakket niet afgeleverd kan worden door afwezigheid, wordt het pakket teruggezonden naar Bijking.com. De verzendkosten restitueren wij niet. Er zal contact worden voor een nieuwe verzending, die u eerst dient te betalen.

5-7 Bijking.com is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

 

6. Retourneren en ruilen

6-1 Bijking.com doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren.

6-2 De kosten voor het ruilen zijn voor Bijking.com. De klant is zelf verantwoordelijk voor de retourkosten.

6-3 Een retourzending dient u vooraf telefonisch of per mail aan Bijking.com kenbaar te maken onder vermelding van uw bestelnummer.

6-4 Na ontvangst van de retourzending zal Bijking.com het betaalde bedrag binnen 14 werkdagen terugstorten op uw bankrekening of een andere maat toesturen.

6-5 Er wordt niet teruggenomen als:

• de kleding gedragen en/of gewassen is

• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

• u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

• artikel is verkregen in de uitverkoop 

6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Bijking.com zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen.

6-7 De retour voorwaarden zijn alleen van toepassing op landen binnen de Europese Unie (EU). Buiten de Europese Unie gelden andere retour voorwaarden.

 

7. Aansprakelijkheid

7-1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Bovendien voldoen alle kinderproducten in het assortiment van Bijking.com aan de strenge eisen waaraan kinderartikelen moeten voldoen. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bijking.com kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Bijking.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7-3 Bijking.com is niet verantwoordelijk voor tik- en zetfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Bijking.com zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7-4 Bijking.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bijking.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Bijking.com houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bijking.com gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 

10. Vragen en suggesties

Bijking.com streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over onze producten en/of dienstverlening dan wordt Bijking.com daar graag telefonisch of per e-mail (info@bijking.com) van op de hoogte gebracht.

 

11. Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen Bijking.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in de provincie Noord-Holland.

 

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Bijking.com.

Privacy Statement

 

Bijking.com zal informatie aangeleverd door gebruikers en bezoekers van de website alleen gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.

 

Bijking.com zal geen persoonlijke informatie bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Wij garanderen dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

 

Bijking.com gebruikt het e-mailadres van een individu alleen om te reageren op een handeling op de website of als antwoord op een vraag van de bezoeker of gebruiker. Het wordt alleen gebruikt wanneer het individu het e-mailadres zelf heeft aangeleverd. Het e-mailadres wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder toestemming van het individu.

 

Wanneer een bezoeker op de website komt of gebruik maakt van bepaalde applicaties, kan er een cookie op haar of zijn computer gezet. Deze cookie kan gebruikt worden als "vingerafdruk" om bij te houden hoe vaak de website bezocht is, of om te bepalen wat het laatste moment was dat de website bezocht werd. Internet browsers hebben normaal gesproken een optie waarmee gebruikers een cookie kunnen accepteren of weigeren.

 

Wanneer u vragen hebt over de privacy statement of het gebruik van deze site, neem dan contact op met info@bijking.com.